De legering der kudde in een veilige schuilplaats in tijden van benauwdheid

€ 6,00

De legering der kudde in een veilige schuilplaats in tijden van benauwdheid

€ 6,00

Uitgave van de kerkeraad van de GGIN te Gouda bij de gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw 20 oktober 1993